stworzony, by inspirować

reklama

Kontakt: Dział Reklamy Fabrikon MAGAZINE
ul. Fieldorfa 10 lok. 80, 03-984 Warszawa, Poland
tel./fax: +48 (22) 409 03 09, +48 609 11 12 13
FabrikonMagazine.com, e-mail: reklama@fabrikon.pl

 

★Fabrikon MAGAZINE jest pierwszym w Polsce magazynem i serwisem internetowym opisującym wszystkie etapy pracy twórczej w produkcjach wizualnych (np. sesje zdjęciowe, pokazy mody, filmy reklamowe). Powstał przede wszystkim, aby inspirować i pokazywać prace najzdolniejszych twórców. Naszym celem jest również odsłanianie kulisów sesji i pokazów, czyli dokumentowanie codziennej pracy ludzi z branży. Premierowy numer został opublikowany w maju 2011 roku. Pismo ukazuje się w wersji elektronicznej. Obecnie redakcja pracuje nad 4. numerem.

 

Odbiorców pisma można podzielić na dwie grupy – twórców i ich potencjalnych klientów korporacyjnych. Twórcy – to grupa wyjątkowo kreatywna i ukierunkowana na sukces. Najczęściej są to młodzi i niezależni finansowo ludzie, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i stale udoskonalać swój warsztat pracy. Natomiast ich klienci – to grupa profesjonalistów i osób decyzyjnych pracująca w różnego rodzaju firmach. To oni szukają młodych talentów, zdolnych twórców oraz zleceniobiorców, którzy mogliby zrealizować ich projekty, czyli pokazy mody, sesje zdjęciowe czy kampanie reklamowe.

 

Grupa twórcza: modelki i modele, fotografowie, wizażyści, fryzjerzy, styliści, projektanci mody i biżuterii, producenci sesji, dekoratorzy, scenografowie, graficy, ilustratorzy, filmowcy, muzycy…

 

Grupa korporacyjna: agencje modelingowe i reklamowe, redakcje i wydawnictwa, firmy i marki odzieżowe, firmy marketingowe i castingowe, studia graficzne i filmowe oraz zawody: dyrektorzy artystyczni, fotoedytorzy, twórcy programów telewizyjnych i reklam, producenci…

 

10. działów tematycznych

MODA (Fashion), FOTOGRAFIA (Photo), MODELING, MAKIJAŻ (Make-up), STYLIZACJA WŁOSÓW (Hairstyles), CYFROWE KREACJE (Creations), PROJEKTOWANIE GRAFICZNE (Design), FILM (Movie), MUZYKA (Soundvibes), STYL ŻYCIA (Lifestyle). W każdym numerze znajdują się galerie, wywiady, artykuły, felietony, portfolia, porady i inspiracje.

 

 

Warunki zamieszkania reklam

1. Podstawę zamieszczenia reklamy w Fabrikon MAGAZINE stanowi umowa-zlecenie publikacji reklam/y zawarta pomiędzy Zleceniodawcą (bezpośrednio lub pośrednio w imieniu Ogłoszeniodawcy) a Wydawcą. Nie jest możliwe wykupienie powierzchni (zamieszczenia reklam) przez więcej niż jednego Zleceniodawcę na podstawie jednej i tej samej umowy-zlecenia. Formą umowy-zlecenia przyjętą przez Wydawcę jest Formularz  Zamówienia Reklamy.

2. Informacje zawarte w umowie-zleceniu szczegółowo definiują wszystkie istotne elementy m.in.. format powierzchni reklamowej, cenę, terminy płatności/dostarczenia materiałów graficznych, warunki płatności oraz warunki techniczne.

3. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklamy (niezależnie od treści umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wydawcą) jeżeli dostarczone materiały zdaniem Wydawcy nie nadają się do publikacji (np. ze względu na ich niestosowny, społecznie szkodliwy, bezprawny charakter, złą jakość dostarczonych materiałów etc.). O zaistnieniu takiego faktu Wydawca pisemnie powiadomi Zleceniodawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów

4. Wydawca nie odpowiada za treść dostarczonych przez Zleceniodawcę i zamieszczonych w Fabrikon MAGAZINE reklam. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie Wydawcy wynikłych w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

5. Warunkiem zamieszczenia publikowanej reklamy jest wcześniejsza, poprawna historia płatności ze strony Zamawiającego. W przypadku wcześniejszych trudności w historii rozliczeń pomiędzy Zleceniodawcą a Wydawcą konieczne jest dokonanie pełnej przedpłaty na konto Wydawcy, w terminie dwóch tygodni przed datą publikacji reklamy.

6. Rezygnacja z zamieszczenia reklamy w terminie późniejszym niż 14 dni przed publikacją reklamy w Fabrikon MAGAZINE uprawnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 50% ustalonej w umowie należności za reklamę.

7. Wycofanie zlecenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed publikacją reklamy uprawnia Wydawcę do obciążenia Zleceniodawcy równowartością 100% ustalonej w umowie należności za reklamę.

8. W przypadku zmian w treści lub formie reklamy w trakcie trwania umowy, niedostarczenie przez Zleceniodawcę materiałów zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, uprawnia Wydawcę do zamieszczenia reklamy dostarczonej do numeru, w którym zrealizowana została ostatnia publikacja Zleceniodawcy.

9. Podane w cenniku ceny publikacji, mają zastosowanie do materiałów gotowych do publikacji, przez które rozumiemy materiały przygotowane zgodnie z obowiązującą Specyfikacją Reklamy.

10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. w szczególności powstałych w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic etc., a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję magazynu.

11. Faktura za publikację reklam wystawiana jest w dniu publikacji magazynu.

12. Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłoszenia Wydawcy ewentualnych reklamacji dotyczących jakości wykonywania usługi pisemnie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wraz z egzemplarzem dowodowym. Niezachowanie ww. Terminu uprawnia Wydawcę do odmowy uznania reklamacji i Żądania zapłaty za wykonaną usługę w całości.

13. Ceny nie zawierają podatku VAT.

 

 

Komentarze